Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
1 1/2024 w sprawie basenu przeciwpożarowego w Dołujach interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2024-05-14 2024-05-27
2 2/2024 w sprawie zabezpieczenia wyjazdu z uliczki prowadzącej na teren rekreacyjno- sportowy Dołujanka w kierunku ul. Lisiej oraz umiejscowienie znaku drogowego A-17 interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2024-05-14 2024-05-27
3 3/2024 w sprawie zabezpieczenia konstrukcji na placu zabaw w Dołujach oraz umiejscowienia tabliczek z informacją na placach interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2024-05-14 2024-05-27
4 4/2024 dotyczy pomocy finansowej bądź materialnej mieszkańcom poszkodowanym w pożarze. interpelacja Mariusz Jędrak 2024-05-20 2024-05-27
5 5/2024 dotyczy podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości wody ujęcia w Grzepnicy. interpelacja Mariusz Jędrak 2024-05-20 2024-05-27
6 6/2024 dotyczy rejestru umów gminnych interpelacja Mariusz Lindner 2024-05-20 2024-05-27
7 7/2024 dotyczy stanu drogi gminnej ul. Sportowa interpelacja Mariusz Lindner 2024-05-20 2024-05-29
8 8/2024 dotyczy podjęcia pilnych działań mających na celu przywrócenie odbioru odpadów komunalnych w trybie cotygodniowym. interpelacja Iwona Kłosowska
Joanna Stankiewicz
Justyna Suska-Sas
2024-06-05 2024-06-19
9 9/2024 dotyczy poprawy komunikacji pomiędzy Wodociągami Zachodniopomorskimi, mieszkańcami Gminy Dobra oraz Urzędem Gminy Dobra. interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2024-06-06 2024-06-19
10 10/2024 dotyczy publikacji w internetowym serwisie gminnym- Biuletynu Informacji Publicznej, elektronicznych wersji aktualnie obowiązujących umów. interpelacja Łukasz Bojanowski 2024-06-10
11 11/2024 dotyczy dostępności terenów, pomieszczeń, pustostanów do ulokowania emigrantów/imigrantów. interpelacja Łukasz Bojanowski 2024-06-13
12 12/2024 dotyczy przywrócenia organizacji corocznego Balu Seniora. interpelacja Marcin Sobierajski 2024-06-13
13 13/2024 dotyczy zwiększenia limitu odbioru odbioru odpadów zielonych spod sesji. interpelacja Marcin Sobierajski 2024-06-13
14 14/2024 dotyczy modernizacji stacji uzdatniania wody w Grzepnicy. interpelacja Marcin Sobierajski 2024-06-13
15 15/2024 dotyczy przycięcia gałęzi drzewa przy skrzyżowaniu ulicy Szczecińskiej i Sportowej w Dobrej. interpelacja Łukasz Bojanowski 2024-06-13
16 16/2024 na temat wydatków majątkowych w WPF, zakwalifikowanych pod nazwą " Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Buku wraz z budową skalnej wnioski Yeti". interpelacja Iwona Kłosowska
Joanna Napiwodzka
Marcin Sobierajski
Joanna Stankiewicz
Justyna Suska-Sas
2024-06-17
17 17/2024 dotyczy braku przejścia dla pieszych na ulicy Słonecznej w Bezrzeczu. interpelacja Katarzyna Ciurzyńska
18 18/2024 dotyczy nadmiernej prędkości w Bezrzeczu i Wołczkowie. interpelacja Katarzyna Ciurzyńska
19 19/2024 dotyczy stanu zatrudnienia w Urzędzie Gminy Dobra. interpelacja Mariusz Lindner
20 20/2024 dotyczy opłat za urządzenia infrastruktury technicznej umieszczone w pasie drogowym. interpelacja Mariusz Lindner
21 21/2024 dotyczy udostępnienia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dobrej/ interpelacja Iwona Kłosowska
22 22/2024 w sprawie konieczności zawarcia umowy na przygotowanie koncepcji, procedury i harmonogramu utworzenia Gminnego Zakładu Usług Komunalnych z Panem Bartoszem Rzechowskim. interpelacja Iwona Kłosowska